Persondatapolitik og Cookiepolitik (Data Privacy and Cookie Policy)

I HarryConsultings persondatapolitik redegøres der for, hvordan vi bruger persondata og sikrer efterlevelse af persondatareglerne. Vi bestræber os på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger, og vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. Du vil typisk afgive personoplysninger som lejer i forhold til vores kontor- og mødefaciliteteter, som restaurantgæst eller som medarbejder. Personoplysninger vil også blive registreret, når du besøger vores hjemmeside samt indgå i loginoplysninger, hvis du tildeles sådanne i forbindelse med brug af vores tjenester.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI?

De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, eller din IP adresse alt afhængig af, hvad der er nødvendigt i den pågældende situation.

HVORFOR INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER?

Baggrunden for at vi indsamler dine personoplysninger er typisk for at kunne: svar på dit spørgsmål eller kommentar i vores blog. 

Herudover kan vi indsamle vi dine personoplysninger til brug for website statistik i , for eks., Google Analytics.

BESKYTTELSE OG LAGRING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet. Oplysningerne slettes derfor, når eksempelvis kunde- eller ansættelsesforholdet ophører dog under hensyntagen til de opbevaringspligter, der følger af anden lovgivning eksempelvis regnskabsloven.

VIDEREGIVELSE

Dine personoplysninger kan blive videregivet til enheder tilhørende os herunder datterselskaber og associerede selskaber. Vi kan endvidere videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller vi bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol. Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov. Vi hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har givet samtykke til det.

BEHANDLING HOS TREDJEPARAT
HarryConsulting kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, website hosting, sociale og professionelle medier, backup, sikkerhed og opbevaring. Disse databehandlere vil blive instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne, og vi indgår særlig aftale herom. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven. Dine personoplysninger kan blive overført til andre lande uden for EU/EØS, og lande, der ikke har love, der giver særlig beskyttelse af personoplysninger, men som i kraft af EU reglerne bliver forpligtet til at leve op til disse regler.

INDSIGT/RETTELSE/SLETNING/OVERFØRSEL

Du har altid mulighed for at bede om overførsel af, indsigt i, tilretning af samt anmode om sletning af de registrerede personoplysninger.

HENVENDELSE TIL OS

Hvis du ønsker at vi retter eller sletter personoplysninger eller hvis du har andre spørgsmål vedr. persondata, bedes du rette henvendelse til os på: [email protected]

Cookie Policy

What is a cookie?

A cookie is a simple text file that is stored on your computer or mobile device by a website’s server. Each cookie is unique to your web browser. It will contain some anonymous information such as a unique identifier and the site name and some digits and numbers. Most websites you visit use cookies to improve your user experience by allowing the website to ‘remember’ you, either for the duration of your visit (using a ‘session cookie’) or for repeat visits (using a ‘persistent cookie’). Cookies may be set by the website you are visiting (‘first party cookies’) or they may be set by other websites who run content on the page you are viewing (‘third party cookies’).

What do cookies do?

Cookies have lots of different jobs, like letting you navigate between pages efficiently, storing your preferences, and improving your experience of a website. Cookies make the interaction between you and the website faster and easier. If a website doesn’t use cookies, it will think you are a new visitor every time you move to a new page on the site, for example, even after you “log in,” if you move to another page it won’t recognize you and it won’t be able to keep you logged in.

How does HarryConsulting use cookies?

[Organization Name] uses different types of cookies to enhance and improve your experience.

 

Category of Use

Description

Security

We use cookies to enable and support our security features, for example: to authenticate Members, prevent fraudulent use of login credentials, and protect Member data from unauthorized parties.

Preferences

When you are signed in to your account, cookies help us display the correct information and personalize your experience, by providing you with features, insights, and customized content. They can also help you fill out forms more easily, e.g., RFI forms. Loss of the information stored in a preference cookie may make the Site experience less functional but should not prevent it from working.

Session State

We collect information about how our Users and Members use and interact with the Site. This may include the pages Members visit most often and when and where Members get error messages. We use these “session state cookies” to help us improve our Site and Services. Blocking or deleting these cookies will not prevent the Site from working.

Analytics

These cookies help us learn how our Site performs in different locations. We use cookies to understand and improve our Services and features.

What third-party cookies does HarryConsulting use?

We use WordPress technology to create our website. Plugin tools for WordPress, i.e., [a], [b], [c] may also place cookies on your device. We have evaluated the security and safety of these tools before using these tools. For further information about cookies from these tools, please read the privacy policy of these tools for further information. We’ve also provided links to opt out of their services, if you’d like.

[a] Google Analyticsd

[b] Cloudflare

[c] Jetpack

 

What should you do if you don’t want cookies to be set?

Some people find the idea of a website storing information on their computer or mobile device to be intrusive, particularly when this information is stored and used by a third party without them knowing. Although cookies are generally quite harmless, you may not, for example, want to see advertising that has been targeted to your interests using your browser history. If you prefer, you may choose to block some or all cookies, or even to delete cookies that have already been set; but you should be aware that you might lose some functions of the website.

If you want to restrict or block the cookies that are set by our Site, or any other site, you can do so through your browser setting. The ‘Help’ function in your browser should explain how. Alternatively, you can visit www.aboutcookies.org, which contains comprehensive information on how to do this on a wide variety of browsers. You will find general information about cookies and details on how to delete cookies from your machine.

To opt-out of third-parties collecting any data regarding your interaction on our Site, please refer to their websites for further information.